Friday, October 16, 2009

Pengurusan Transaksi Perniagaan : Dimensi Baru dalam Pengurusan Maklumat untuk Bisnes

Dalam bahasa inggeris ia dipanggil Bussiness Transaction Management.

Ia merupakan satu lagi kaedah pengurusan maklumat dalam menangani cabaran-cabaran maklumat di arena perniagaan.

Ia juga adalah lahir daripada teknik Business Services Management iaitu pengurusan servis-servis dalam organisasi bagi memastikan organisasi mendapat keuntungan.

Teknik mempunyai dua tujuan penting iaitu:-

1. Keupayaannya meneroka dan menjejaki laluan bagi tiap-tiap jenis transasksi yang dihasilkan daripada aplikasi atau sistem maklumat.

2. Keupayaannya dalam mengumpul data-data daripada sumber-sumber yang digunakan daripada transaksi -transasksi di setiap lapisan proses oleh aplikasi.


Ia menjadi nadi penting dalam aplikasi pengurusan prestasi dengan mengintegrasikan dengan teknologi-teknologi apliksasi web.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.