Wednesday, April 21, 2010

Panduan Implementasi Pengkomputeran Awanan dengan Baik

Pengkomputeran awanan ? Kalau dulu awanan atau cloud akan merujuk pada Internet. Namun yang ini adalah berkenaan dengan infrastruktur IT yang kita boleh beli di mana-mana menerusi web mengikut keperluan seperti dengan Microsoft, Google dan sebagainya.

Implementasinya terdapat dua isu utama iaitu keselamatan dan privasi kerana data-data kita tidak diketahui berada di mana dan siapa yang akan akses kepadanya kerana platfom atau infrastrukturnya disediakan oleh pihak ketiga yang mempunyai rangkaian infrastruktur IT yang luas menjangkaui batasan negara.

Namun begitu ada beberapa perkara yang boleh kita renungi bersama sekiranya untuk menjalankan pengkomputeran awanan ini atau cloud computing.


1. Mengetahui Lokasi Infrastruktur Penyedia Perkhidmatan Pengkomputeran Awanan ini.

Ini penting untuk memastikan data-data perniagaan anda dilindungi dari segi undang-undang dan teknikal. Memudahkan untuk membuat satu sistem perancangan kesinambungan bisnes atau recovery terhadap data-data bisnes yang disimpan.


2. Undang-undang Perampasan dan Pencarian Maklumat

Dalam pengkomputeran awanan data-data akan disimpan dalam infrastruktur yang melangkaui sempadan negara . Dengan itu, kita perlu tahu negara-negara tersebut dan undang-undang yang berkaitan agar tidak mengganggu gugat perjalanan bisnes kita terutama negara Amerika dan China yang jelasa sangat ketat dengan undang yang sebegitu.

3. Pastikan Lokasi Simpanan Data Anda di Negara yang Menggalakkan Aktiviti Bisnes

Ini penting dalam melancarkan aktiviti bisnes sesebuah organisasi. Tersilap pilih negara menyebabkan pelbagai jenis masalah dalam menjalankan bisnes terutama budaya yang berbeza dan sebagainya.


4. Selenggara Postur Keselamatan Aplikasi dan Data

Dalam persekitaran pengkomputeran awanan ini, strategi keselamatan sangat penting untuk sistem pengoperasian, aplikasi dan data. Patuhi segala prosedur keselamatan seperti juga dengan infrastruktur IT yang biasa. Pastikan tiada ancaman dan kelemahan wujud dalam infrastruktur IT anda.


Kesimpulannya, untuk memastikan keempat-empat perkara ini diambil kira dalam implementasi pengkomputeran awanan, perbincangan dengan penyedia perkhidmatan ini sangat penting dan perlu dibuat dengan lebih telus dan terbuka. Perjanjian dan segala macam undang-undang perlu diambil maklum dan diperhalusi dengan lebih terperinci.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.