Monday, May 3, 2010

Pengalamatan IP : Pengenalan Diri di Internet

Pengalamatan IP : Pengenalan Diri di Internet

oleh : Firkhan Ali Bin Hamid Ali

Setiap manusia di dunia ini mempunyai pengenalan diri masing-masing seperti nama dan kad pengenalan. Begitu juga dengan rumah-rumah kediaman, pejabat-pejabat, kereta-kereta dan sebagainya. Ia memudahkan berlakunya proses komunikasi dan pengurusan di antara objek-objek tersebut.

Dalam dunia komputer juga tidak terkecuali sekiranya ia melibatkan perangkaian di antara satu dengan yang lain.

Terdapat empat jenis alamat pengkomputeran yang dikenali sebagai pengalamatan fizikal, pengalamatan logikal, pengalamatan port dan pengalamatan spesifik yang mengikut jenis aplikasi rangkaian.

Di Internet atau rangkaian komputer awam, setiap peralatan komputer mengenali di antara satu sama lain dengan pengalamatan logikal yang dikenali sebagai pengalamatan IP atau Internet Protocol.

Alamat IP ini berdasarkan kepada protokol rangkaian yang digunakan oleh Internet iaitu protokol TCP/IP.

Jadi, apabila sesebuah komputer atau telefon pintar dapat melayari Internet, satu alamat IP akan diberikan oleh pembekal perkhidmatan Internet seperti TM, Celcom dan sebagainya kepada komputer atau telefon pintar yang digunakan.

Alamat IP ini akan diberikan secara tetap atau berubah-ubah mengikut setiap kali sambungan dibuat ke Internet daripada sesebuah komputer. Ia juga bergantung kepada pakej langganan perkhidmatan Internet yang disediakan oleh pihak syarikat pembekal perkhidmatan Internet sesebuah negara.

Jadi, alamat IP itu berupaya digunakan untuk mengesan sesebuah komputer sekiranya ada keperluan seperti mana yang berlaku suatu ketika dahulu untuk mengesan pencipta dan penyebar virus komputer Love Letter yang berasal daripada Filipina atau individu-individu yang menggunakan komputer dan Internet untuk menghina seseorang di Malaysia menerusi laman web dan sebagainya.

Struktur alamat IP ini ada dua jenis iaitu IPv4 yang mendominasi pasaran Internet dan IPv6 yang baru hendak meluaskan pasaran penggunaannya di Internet.

Alamat IPv4 ditulis dengan satu jujukan yang mengandungi empat nombor yang dipisahkan di antara setiap satunya dengan satu titik seperti berikut:-

10.1.1.1

Setiap nombor tersebut mewakili lapan nombor binari 1 atau 0. Jadi, nombor disetiap tersebut akan berada dalam julat 0 – 255 nombor persepuluh. Saiz bagi setiap alamat IPv4 ini adalah lapan bit didarab dengan empat bahagian yang bersamaan dengan 32 bit. Jumlah alamat IPv4 ini pula adalah 2 kuasa 32 yang bersamaan dengan lebih kurang empat juta alamat IP.

Tidak kesemua alamat-alamat yang ada dalam alamat IPv4 boleh dipakai untuk penggunaan host atau nod di Internet. Ini kerana ada alamat-alamat yang sudah disimpan untuk tujuan tertentu seperti 10.X.X.X yang disimpan khas untuk nod-nod yang digunakan dalam rangkaian secara dalaman, 127.0.0.1 juga disimpan untuk tujuan pengujian dalaman kad antara muka rangkaian dan sebagainya.

Alamat IPv6 pula diguna pakai kerana ia dibina dengan aspek protokol keselamatan dan jumlah alamatnya yang sangat banyak.

Saiz alamat IPv6 adalah bersamaan dengan 128 bit. Jumlah alamat yang dihasilkan adalah lebih banyak berbanding dengan alamat IPv4 iaitu lebih kurang 3.4 X 1038 alamat IP. Menurut APNIC, di antara organisasi yang menguruskan pengalamatan IP ini, alamat IPv4 sudah tinggal tidak lebih daripada 20% ketika ini yakni tahun 2010.

Dari segi keselamatan, dalam pengalamatan IPv4 secara biasanya, data-data tidak dienkripkan dalam rangkaian yang mana-mana sekiranya data-data itu berjaya diceroboh, data-data adalah dalam bentuk asal dan jelas.

Dalam IPv6 pula, data-data tersebut akan dienkripkan dan sekiranya data-data tersebut berjaya diperolehi, data-data tersebut adalah dalam bentuk yang tidak jelas atau enkrip.

Alamat IPv6 ditulis dalam bentuk format hexadesimal iaitu 16 bit setiap bahagian yang dipisahkan dengan kolon seperti berikut:-

2001:1b20:302:442a:110:2fea:a

Walau bagaimanapun, kedua-dua jenis alamat IP ini menggunakan protokol rangkaian TCP/IP bagi membolehkan ianya beroperasi di persekitaran rangkaian komputer dan Internet.


Internet merupakan satu alat dalam teknologi maklumat yang sangat bermanfaat bukan sahaja di dalam pencarian maklumat tetapi lebih daripada itu seperti semakkan saman, semakkan permohonan tertentu, perbankan Internet, komunikasi dan sebagainya.

Penggunaan Internet boleh menjadi suatu kebaikkan atau keburukkan kepada seseorang. Namun begitu, sekiranya perkara-perkara yang tidak sesuai digunakan dalam persekitaran Internet, ingatlah bahawa alat yang digunakan untul melayari Internet sama ada komputer, komputer riba, telefon pintar dan lain-lain akan mendapat satu pengenalan diri untuk alat tersebut di Internet iaitu alamat IP.

Alamat IP ini boleh dijejaki untuk dikenal pasti siapa yang empunya atau yang menggunakan alat tersebut. Gunalah sesuatu kemudahan itu untuk manfaat yang baik kepada diri dan masyarakat dan jangan di ambil kesempatan yang tidak baik ke atasnya.

2 comments:

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.