Tuesday, January 4, 2011

Agakkan Anjakan Teknologi Pengkomputeran di Tahun 2011

Tahun 2010 telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam perkembangan teknologi yang digunakan dalam pengkomputeran. Teknologi-teknologi yang baru diperkenalkan seperti pengkomputeran awanan , i-pad dan lain-lain berpotensi untuk dikembangkan dan bersama-sama membantu meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat.

Di sini disenaraikan lima jenis teknologi maklumat yang dijangka akan mendapat anjakan baru pada tahun 2011 ini. Antaranya adalah:-

1. Telefon Pintar dan I-Pad Sebagai Alat Perniagaan Sesebuah
Organisasi.


Perkembangan telefon pintar yang boleh menjadi alat komunikasi bersepadu dengan ada kemudahan telefon, e-mel, capaian internet dan sebagainya. Ia akan menjadi alat penting dalam pemasaran dan komunikasi untuk sesebuah syarikat terutama dengan teknologi yang diperkenalkan oleh Apple dan Android.

2. Teknologi Pengkomputeran Awanan.

Teknologi pengkomputeran awanan ini akan menjadikan pusat data atau komputer sesebuah organisasi menjadi lebih kecil dan mesra alam. Ia berupaya mengurangkan kos perbelanjaan operasi infrastruktur teknologi maklumat dan menjadikan infrastruktur teknologi maklumat digunakan dengan lebih cekap.

3. Penkomputeran Pengguna - Desktop Virtualization.

Dengan teknologi pengkomputeran awanan dan pemayaan, komputer peribadi yang digunakan di syarikat-syarikat akan ditukar ganti dengan komputer yang lebih mudah dan minima spesifikasinya kerana kapasiti perisian dan perkakasan dijalankan secara maya dan berpusat.

4. Kepenggunaan Ramai dalam Alat Teknologi Maklumat - IT Policy.

Ini bermakna industri teknologi maklumat akan menjadi satu industri yang berpotensi dan berpermintaan tinggi. Ini kerana alat-alat IT akan berupaya dimiliki oleh ramai orang. Ini akan menjadikan ramai pekerja lebih gemar untuk menggunakan komputer atau alat IT masing-masing dalam melakukan pekerjaan mereka. Dengan ini, jabatan IT perlu melihat bagaimana untuk melaksanakan polisi yang berkesan untuk menangani situasi ini.

5. Gabungan Aspek Perniagaan dengan Bidang Teknologi Maklumat.

Ini kerana setiap jabatan yang terlibat dengan urusan perniagaan bagi sesebuah organisasi akan melihat lebih jauh akan kepentingan aspek teknologi maklumat dalam urusan mereka. Ini akan menimbulkan permintaan untuk mereka memiliki aset dan pakar teknologi maklumat sendiri berbanding bergantung kepada jabatan teknologi maklumat.

Itulah gaya anjakaan baru dalam teknologi maklumat bagi tahun 2011. Ini berdasarkan kepada perkembangan perkara-perkara tersebut pada tahun 2010.


No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.