Monday, January 17, 2011

Buku Artikel dalam IT

Buku Himpunan artikel Teknologi Maklumat terbitan Penerbit UTHM berada di pasaran.

Semoga memberi manfaat kepada manusia sejagat. Amin

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.