Wednesday, March 2, 2011

Pengurusan IT - Revenue Cycle Management (RCM)

Wang bukanlah segala-segalanya tetapi tiada wang bagaimana untuk membeli sesuatu pada hari ini. Masalah yang berlaku kepada golongan IT adalah bagaimana mahu mengenengahkan kos dan keuntungan hasil daripada penggunaan infrastruktur IT.

Terdapat empat pronsip dalam teori RCM ini iaitu:-

1. Tingkatkan keupayaan pengaliran tunai.

2. Tingkatkan bilangan pelanggan atau pengguna yang tetap.

3. Kadar atau kos yang dikenakan bepatutan.

4. Pulangan jualan yang tinggi.

Aliran kerja dan perjalanan penggunaan infrastruktur teknologi maklumat perlu tersusun, terurus dan digunakan secara berhemah dan bestari.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.