Friday, January 1, 2010

Gaya Teknologi untuk Tahun 2010

Salam Tahun Baru,

Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun lepas.

Di tahun 2010 ini terdapat beberapa gaya hidup yang melibatkan teknologi akan mewarnai dunia perkerjaan atau kehidupan manusia. Ia dijuruskan oleh beberapa perkembangan dunia teknologi terutama dalam teknologi maklumat yang berlaku dan berkembang pada tahun 2009 yang lalu.

Jadi kita lihat beberapa gaya teknologi yang dianggarkan berlaku pada tahun 2010 ini.

1. Kepenggunaan Pengguna Akhir dalam Teknologi Maklumat

Ia bermaksud peralatan atau perkakasan teknologi maklumat akan menjadi sesuatu yang lumrah akan dimiliki oleh semua orang terutama sekali komputer riba dan akaun Internet.

Dijangkakan ia bukan sahaja akan digunakan untuk hal-hal peribadi tetapi juga untuk melaksanakan kerja-kerja seharian di pejabat.

Jadi, ia mungkin akan mengundang bebrapa masalah kepada Jabatan IT seperti pelarasan teknikal peralatan IT dan sebagainya. Jabatan IT perlu membina satu garis panduan dan polisiyang lebih cekap untuk mengendalikan masalah-masalah ini daripada berlaku akibat daripada gaya kepenggunaan pengguna akhir komputer ini.

2. Gaya Teknologi E-Pembaca

Alat elektronik ini digunakan sebagai bahan untuk membaca bahan-bahan ilmu dalam bentuk elektronik atau digital seperti buku-buku, majalah-majalah, akhbar-akhbar dan lain-lain.

Gaya teknologi ini dijangka popular digunakan oleh orang perseorangan atau organisasi-organisasi pada tahun 2010.

Malah, ia sudah lama popular digunakan di perpustakaan-perpustakaan bagi membolehkan pengguna membaca sesuatu bahan bacaan berbentuk digital atau elektronik tanpa perlu ada komputer atau komputer riba atau membaca sesuatu secara fizikal.

Ia seolah-olah kita seperti membaca buku atau majalah secara fizikal.

3. Peningkatan Penggunaan Telefon Pintar atau Smart Phone

Telefon-telefon pintar seperti BalckBerry, Apple IPhone dan Google Android dijangkakan akan menjadi bertambah popular penggunaannya pada tahun 2010.

Ia akan menjadi satu gaya aksesori untuk orang awam.

Ini kerana ia memudahkan orang ramai akses kepada maklumat menerusi Internet, email dan sebagainya.

4. Gaya Teknologi Pemayaan Stesen Kerja

Ini bermaksud ruang kerja bukan lagi berada dalam bentuk fizikal di setiap komputer pekerja tetapi ia akan diakses kepada sesuatu komputer pelayan yang sama bagi kesemua pekerja secara maya.

Gaya teknologi ini akan menjadi lebih popular pada tahun 2010 berikutan terdaptnya kelebihan-kelebihan yang ada padanya seperti segala kerja akan lebih tersusun, mudah di akses oleh sesiapa dan jimat kos.

5. Peningkatan Kelajuan WAN

Perhubungan rangkaian komputer di peringkat antarabangsa di tahun 2010 ini dijangka akan meningkat dari segi kelajuan capaiannya.

Antaranya negara Jepun yang akan meningkatkan keupayaan kelajuan WAN nya ke tahap Terabyte.

Ia mungkin akan menjadi di antara projek IT yang popular di tahun 2010 selaras dengan perkembangan teknologi SaaS.


Inilah antaranya gaya-gaya IT yang dijangka melanda tahun 2010. Moga-moga kita bersiap sedia. Berkemungkinan kita tidak akan menghadapinya tetapi lihatlah kepentingannya dalam merancakkan lagi dunia pekerjaan dan kehidupan kita.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.