Friday, February 6, 2009

Panduan Memperkasakan Penggunaan Katalaluan di Komputer

Hari ini apa sahaja permohonan dan banyak aplikasi-aplikasi telah berubah keadanya daripada bentuk salinan bercetak seperti borang-borang dan surat-surat ke satu bentuk baru iaitu bentuk digital yang memerlukan penggunaan komputer, teknologi maklumat dan Internet.

Dalam mengendalikan perkara-perkara tersebut, penggunaan katalaluan sangat penting bagi memastikan keselamatan kendalian pelbagai aplikasi menerusi Internet terjamin.

Di sini disediakan sedikit pandua untuk kita dalam menguruskan penggunaan katalaluan ini agar pelayaran di Internet dengan pelbagai aplikasi terjamin keselamatannya dan mudah untuk kita gunakan.


Tidak Menggunakan Maklumat Peribadi Sebagai Katalaluan

Jangan sesekali menggunakan maklumat peribadi seperti nombor flat kereta, nombor kad pengenalan dan sebagainya kerana semua perkara tersebut dengan mudah dapat diteka oleh sesiapa yang mencuba untuk memecah masuk katalaluan kita.

Elakkan Penggunaan Perkataan Yang Biasa

Jangan sesekali menggunakan apa-apa perkatan yang biasa digunakan dalam apa sahaja bahasa sama ada dalam bahasa melayu, bahasa inggeris atau yang lain-lain. Ini kerana ada perisian yang boleh menyimpan semua perkataan yang ada dalam sesuatu bahasa dan dengan cepat akan mencuba setiap perkatan dalam bahasa tersebut.

Penggunaan Pelbagai Campuran Jenis Aksara

Praktikkan penggunaan pelbagai campuran jenis aksara untuk katalaluan kita seperti penggunaan huruf, nombor dan simbol.

Penggunaan Singkatan Perkataan Rahsia

Praktikkan penggunaan singkatan perkataan rahsia untuk katalaluan bagi memudahkan katalaluan tersebut diingati seperti mungkin kita minat satu tajuk lagu seperti Sekelip Mata Kau Berubah yang diterbitkan pada tahun 2008. Jadi, kita cipta katalaluan kita sebagai smkb2008. Ia perlulah ada campuran pelbagai aksara dan panjangnya seelok-eloknya minima 6 aksara.

Penggunaan Alat Pengurusan Katalaluan

Ini adalah satu perisian yang membolehkan kita mengurus katalaluan dengan menyimpan dan mengingati senarai katanama dan katalaluan dengan selamat kerana ia dienkripsikan. Ada yang boleh menggunakan perisian ini dengan memasukkan katanama dan katalaluan ke dalam aplikasi komputer secara automatik.

Penggunaan Katalaluan Yang Berbeza

Pastikan setiap aplikasi komputer yang digunakan akan menggunakan katanama dan katalaluan yang berbeza. Ini kerana sekiranya dalam satu aplikasi katalaluan tersebut dicerobohi, ia tidak akan merebak ke aplikasi-aplikasi yang lain.

Kekerapan Pertukaran Katalaluan

Praktikkan katalaluan ditukar pada setiap 30 atau 60 hari penggunaannya.

Pengunaan Katalaluan Yang Perkasa Dari Segi Strukturnya

Pastikan katalaluan yang digunakan bukan sahaja mudah untuk kita mengingatinya tetapi juga ia sukar untuk diteka oleh para penceroboh. Boleh menggunakan polisi sekiranya ia melibatkan penggunaan pelayan bagi memenuhi kekuatan minima katalaluan.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.