Tuesday, January 17, 2012

Aplikasi Pengurusan IT: Spiceworks

Ia merupakan aplikasi mengurus infrastruktur teknologi maklumat secara percuma.

Ia mengandungi fungsi-fungsi seperti:-

1. Pengurusan aset dan inventori teknologi maklumat dan rangkaian.

2. Pengawasan rangkaian komputer.

3. Pengurusan perubahan konfigurasi.

4. Pemetaan rangkaian komputer.

5. Sistem Bantuan teknologi maklumat atau help desk.

6. Perbincangan komuniti IT.

7. Ada perisian MSP. - kawal client.

Boleh ke :-

http://www.spiceworks.com/

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.