Tuesday, January 3, 2012

Sembang ICT 38.: Menghalang Penggunaan Port USB. Utusan Malaysia. 10 Oktober 2011.


Diskusi ICT 40

Adakah cara untuk menghalang penggunaan port USB pada sesebuah komputer?

Saya Anak Malaysia, Pahang.

Ada beberapa cara untuk menghalang penggunaan port USB pada sesebuah komputer dan ia juga bergantung kepada keupayaan sesebuah komputer tersebut. Antaranya adalah port USB ini boleh dinyahaktifkan menerusi konfigurasi pada sistem BIOS bagi sesebuah komputer dan konfigurasi jumper atau pelompat pada papan utama. Ia juga boleh dilakukan pada program Regedit dalam Windows iaitu dengan mencari pilihan, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor dan pada parameter Start, masukan nilai 4.

Namun begitu, sekiranya ia bertujuan untuk menghalang jangkitan virus seperti yang berlaku pada penggunaan cakera liut, memadai fungsi tulis atau write pada peralatan USB terutama pemacu storan USB tersebut dinyahaktifkan. Jadi, port USB ini boleh digunakan untuk fungsi baca atau read sahaja.

Perkara ini boleh dilakukan dengan penggunaan perisian tertentu seperti USB Write Protector dan lain-lain dan melakukan konfigurasi dalam sistem pengoperasian seperti Windows. Bagi penggunaan perisian tertentu ikuti langkah-langkah arahannya. Bagi konfigurasi dalam Windows, ia boleh dilakukan dalam program Regedit. Caranya adalah seperti berikut.

  1. Klik START>RUN.
  2. Taip perkataan Regedit.
  3. Pada sebelah kiri, klik menu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control.

  1. Tambah perimeter dengan klik kanan pada Control dan pilih New>Key.
  2. Namakan ia sebagai StorageDevicePolicies.
  3. Klik pada StorageDevicePolicies dan ciptakan satu nilai DWORD dengan menamakannya sebagai WriteProtect.
  4. Berikan nilai 1 kepada WriteProtect tersebut.

Sekiranya parameter WriteProtect itu sudah ada, tukar sahaja nilainya kepada 1. Selain daripada program Regedit, ia juga boleh dikonfigur dengan menggunakan mana-mana program polisi untuk Windows seperti poledit, gppedit dan lain-lain. Kadang kala, pihak pengeluar pemacu storan USB juga ada menghasilkan perisian untuk mengurus pemacu storan USB ini termasuk fungsi untuk menghalang tulis atau write protect ini.

Utusan Online.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.