Wednesday, December 14, 2011

DNSCrypt: enkrip komunikasi DNS

Salah satu fungsi DNS iaitu DNS-query banyak kelemahan yang boleh dimanipulasi oleh pihak penyerang.

Perkhidmatan DNS yang tidak dienkrip terdedah kepada masalah:

1. Pengintipan - Melihat aktiviti pengguna di internet dengan DNS replay, observation dan timing attacks.

2. Serangan Man-in-the-middle - Ceroboh komunikasi dan menyamar sebagai penghantar atau penerima dalam komunikasi itu.

3. Resolver impersonation - satu jenis penyamaran yang menyerang trafik DNS seterusnya menyerang server dan rangkaian.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.