Friday, December 30, 2011

Sembang ICT 26.: Masalah Fail Windows. Utusan Malaysia. 18 Julai 2011.

Diskusi ICT 26

Setiap kali saya hendak menggunakan aplikasi dalam windows sering kali keluar paparan mesej kesalahan seperti berikut walaupun saya tidak melayari internet. Mesej tersebut akan dipaparkan begitu banyak sekali. Apakah punca mesej kesalahan tersebut dan bagaimana hendak memadamnya supaya ia tidak mengganggu tugas saya.

Daripada :

Nur. Sungkai, Perak

Apakah itu fail InstallHelper.exe?
Fail Installhelper.exe ini biasanya berada di dalam subfolder C:\Windows\System32 atau C:\Program Files. Saiz fail ini bagi Windows XP ialah 73 725 bait. Ia akan berada dalam keadaan tersembunyi dalam Windows. Ia bukan fail sistem bagi Windows.
Proses bagi fail ini akan bermula ketika program Windows mula beroperasi. Ia berfungsi sebagai kekunci proses dalam operasi sistem servis bagi aplikasi komputer yang dilarikan daripada fail berjenis DLL atau dynamic link library. Dengan itu, banyak virus,malware dan spyware mengambil kesempatan ke atas fail ini untuk menjalankan operasi mereka.
Kenapa masalah ini berlaku?
Masalah ini boleh berlaku disebabkan oleh beberapa perkara seperti:-
1. Masalah berlakunya konflik dalam pelarian aplikasi-aplikasi dalam komputer.
2. InstallHelper.exe menyebabkan berlakunya masalah konfigurasi dalam fail-fail sistem Windows.
3. Pemasangan program komputer yang bermasalah.
4. Masalah pada cakera keras yang menyebabkan fail DLL dan fail program menjadi rosak.
5. InstallHelper.exe digantikan dengan sejenis fail yang rosak secara tidak sengaja.
6. Jangkitan malware yang menyebabkan fail InstallHelper.exe menjadi rosak.
7. Masalah jangkitan virus dan spyware.
8. Sistem Registry Windows bermasalah.
Jalan penyelesaiannya
Pertama sekali, sila kemas kini sistem pengoperasian Windows, perisian anti-virus dan perisian-perisian untuk keselamatan komputer.
Sila semak di program Task Manager untuk melihat kesemua proses-proses yang berjalan dalam sistem pengoperasian Windows.
Mana-mana program-program komputer yang tidak diperlukan sila nyah pasangkan secara bersih. Ia boleh dilakukan melalui program itu sendiri, program Add or Remove Program dalam Windows atau menggunakan aplikasi pihak ketiga.
Jalankan perisian anti-virus anda seperti Malwarebytes yang telah dikemas kini. Sekiranya ada masalah, perbetulkan masalah tersebut. Jika, perisian anti-virus anda tidak berupaya untuk memperbetulkan masalah tersebut, sila muat turun dan jalankan mana-mana program yang khusus untuk memperbetulkan masalah fail InstallHelper.exe ini.
http://www.pcpr.org/repair-errors?Installhelper.exe
http://pc-cleaners.com/download.php
http://www.removespywareguides.com/malwarebytes
Seterusnya, larikan program untuk memperbetulkan sistem Registry Windows seperti Registry Repair, RegTweaker, RegUtility dan sebagainya.
http://www.fix-slow-computer.net/go/Regtweaker/
http://www.exedlllibrary.com/RegUtility_Setup.exe
Kebiasaannya, masalah Installer.exe ini akan menyebabkab lebih 90% masalah kepada sistem Registry pada sistem pengoperasian Windows.
Sekiranya, komputer anda bermasalah untuk larikan program-program tersebut, sila larikan komputer anda dalam keadaan Safe Mode. Sekiranya ada masalah lagi, sila namakan semula program-program tersebut dengan nama yang lain kerana dengan nama tersebut program virus akan halang lariannya.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.