Thursday, December 1, 2011

Sembang ICT 9: Masalah pada Ikon Windows. Utusan Malaysia. 21 Mac 2011.Saya mempunyai masalah berkenaan dengan ikon—ikon pada Windows dalam netbok yang tidak menunjukan ikon-ikon yang betul. Bagaiamana untuk menyelesaikan masalah ini?

Hafiz Nazir , KL.

Maklumat berkenaan dengan ikon-ikon dan konfigurasinya yang terdapat dalam Windows disimpan dalam satu tempat simpanan yang dikenali sebagai icon cache. Dengan cara begini, Windows berupaya mengoptimumkan penggunaan ikon-ikon yang terdapat di dalamnya tanpa ia memerlukan membuka setiap fail larian iaitu fail .exe atau fail .dll. Di samping itu, dengan cara ini, Windows tidak perlu mengimbas satu demi satu ikon yang akan digunakan di dalamnya pada setiap masa dan ketika.

Apa yang nyata adalah berkemungkinan besar masalah ini berpunca daripada fail sistem ini bermasalah bagi windows untuk melakukan proses caching untuk membolehkan ikon-ikon di dalamnya berfungsi dengan baik. Apabila proses ini terdapat kecacatannya, ia akan menyebabkan ikon-ikon tadi berfungsi dengan tidak baik atau tidak berfungsi langsung seperti ikon-ikon tersebut bertukar-tukar secara rawak setiap kali digunakan, kesemua ikon menjadi hitam atau kesemua ikon yang ada mengunakan ikon yang sama, ikon-ikon tersebut bertindihan antara satu sama lain dan sebagainya.

Bagi mengatasi masalah ini, bolehlah dilakukan dengan beberapa kaedah seperti yang akan dibincangkan seterusnya iaitu:-

  1. Menghidupkan kembali atau restart komputer anda. Kadang kala ia berupaya mengatasi banyak masalah komputer selain daripada masalah ikon ini.

  1. Membina semula icon-cache dengan menukar saiz ikon-ikon tersebut.

  1. Meningkatkan keupayaan icon-cache ini dengan menambah nilai STRING dalam fail sistem pada Registry Windows.

  1. Membina semula icon-cache dengan membuang sistem icon-cache yang sedia ada.

  1. Menyahpasangkan program Tweak UI dengan mengunakan fungsi ADD/REMOVE yang terdapat dalam Control Panel Windows.

Membina semula icon-cache dengan menukar saiz ikon-ikon tersebut.

Langkah-langkah yang boleh diambil bagi kaedah ini adalah seperti berikut:-

i- Buka Control Panel dan klik pada butang Display untuk membuka fungsi tersebut.

ii- Pilih tab Appearance dan klik butang Advance.

iii- Pada ruangan Item, menyusur ke bawah dan pilih Icon.

iv- Tingkatkan nilai pada ruangan Size dan klik butang Apply.

v- Masukkan kembali nilai pada rungan Size dengan nilai yang lama dan klik butang Apply.

vi- Klik butang OK.Meningkatkan keupayaan icon-cache ini dengan menambah nilai STRING dalam fail sistem pada Registry Windows.

Langkah-langkah yang boleh diambil bagi kaedah ini adalah seperti berikut:-

i- Klik butang Start dan seterusnya klik butang Run.

ii- Taip regedit pada ruangan Run dan klik OK.

iii- Ia akan membuka satu program Registry Windows yang menyimpan segala konfigurasi fail sistem untuk Windows.

iv- Seterusnya, cari baris konfigurasi seperti di bawah dan tetapkan nilai seperti di bawah:-

[HKEY_LOCAL_MACHINE \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion\Explorer]
Max Cached Icons = "8192"

Julat nilai bagi Max Cached Icons adalah di antara 100 hingga 8192. Nilai lalainya yang telah ditetapkan oleh pihak Windows adalah 512. Nilai tersebut boleh diisi dengan nilai kurang daripada nilai 8192. Nilai yang dikatakan berpatutan adalah di antara 2000 hingga 8192.


Masalah ikon-ikon tidak berfungsi dengan baik atau paparannya bermasalah adalah disebabkan gangguan kepada konfigurasi fail sistemnya di dalam Windows. Ini boleh terjadi disebabkan oleh ada fail-fail sistem tertentu dibuang atau dikonfigurasikan dengan tidak betul dengan sengaja atau tidak sengaja.

Ia juga boleh disebabkan masalah program pemacu perkakasan (driver) atau komponen-komponen komputer. Ia perlu dibuat semakan dan sekiranya bermasalah, selesaikan masalah ini terlebih dahulu dengan memasang semula dan sebagainya.

Ia juga boleh disebabkan oleh program malware atau virus yang duduk dalam sistem komputer. Dengan itu, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu seperti mengemaskini perisian anti-virus dan windows, melakukan proses imbas dan perbetulkan dengan perisian anti-virus atau program security fix.


Semoga bermanfaat.No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.