Friday, December 30, 2011

Sembang ICT 27.: Cara Tangani Storan USB. Utusan Malaysia. 25 Julai 2011.

Diskusi ICT 27

Saya ingin bertanyakan satu soalan kepada saudara, masalah dengan external hard disk USB. Masalahnya ialah kenapa bila saya hendak safely remove atau eject akan keluar mesej kesalahan yang berbunyi, "PROBLEM EJECTING USB MASS STORAGE DEVICE... WINDOWS CAN'T STOP YOUR 'GENERIC VOLUME' DEVICE BECAUSE A PROGRAM IS STILL USING IT. CLOSE ANY PROGRAMS THAT MIGHT BE USING THE DEVICE, AND THAN TRY AGAIN LETER".

Azhar, Shah Alam.

Masalah ini sering berlaku kepada peralatan storan ICT yang berasaskan sambungan USB terutamanya bagi cakera keras luaran atau external hard disk dan pemacu storan Flash USB. Ia muncul apabila peralatan ICT tersebut mahu ditanggalkan atau eject daripada sesebuah komputer.

Cara yang saudara lakukan tersebut adalah betul tetapi terdapat paparan ralat ketika melakukannya. Masalah ini berlaku disebabkan oleh terdapat fail-fail dalam tempat simpanan peralatan storan USB ini dibuka oleh program-program komputer yang lain.

Jadi, sebelum melakukan fungsi SAFELY REMOVE HARDWARE, pastikan kesemua proses bagi fail atau program yang terdapat dalam cakera keras luaran USB tersebut diberhentikan. Ia boleh dilakukan dengan melihatnya di program Task Manager yang terdapat dalam Windows. Seterusnya laksanakan fungsi SAFELY REMOVE HARDWARE tersebut.

Sekiranya masalah ini masih lagi berlaku, ada beberapa cara yang boleh dilakukan. Sebelum itu, nyah aktifkan terlebih dahulu fungsi System Restore dan Windows Firewall dalam Windows buat sementara waktu.

Cara satu : Hanya untuk pemacu storan Flash USB.

Anda boleh laksanakan fungsi EJECT ke atas cakera keras luaran USB itu dengan dua cara iaitu dengan mengklik kanan pada pemacu atau drive bagi cakera keras tersebut dalam My Computer dan klik pada fungsi Eject.

Anda juga boleh laksanakan fungsi Eject tersebut dengan menggunakan program Disk Manager dalam Windows. Klik kanan pada pemacu cakera keras dan klik pada fungsi Eject.

Sekiranya anda bermasalah untuk membuka program Disk Manager, nyah aktifkan buat sementara bagi program Windows Firewall dalam komputer tersebut.

Cara kedua.

 1. Buka My Computer dan klik kanan pada pemacu storan USB tersebut.
 2. Pilih dan klik pada Properties.
 3. Klik pada tab Hardware dan pergi ke pemacu storan tersebut pada senaraian.
 4. Klik butang Properties dan pergi ke tab Policies.
 5. Klik pada pilihan Optimize for quick removal.
 6. Klik butang OK dan klik sekali lagi butang OK.
 7. Seterusnya laksanakan fungsi SAFELY REMOVE HARDWARE ke atas pemacu storan USB tersebut.

Cara ketiga.

Kaedah ketiga pula adalah dengan menggunakan program komputer pihak ketiga seperti program Sysinternals Process Explorer atau Unlocker. Ia boleh dimuat turun di Internet. Pasangkan dan jalankan kepada komputer anda. Program Sysinternals Process Explorer boleh diperolehi menerusi alamat URL yang berikut:-

http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653

Seterusnya, dalam program Sysinternal Process Explorer ini, laksanakan langkah-langkah yang berikut:-

 1. Klik pada Find dan seterusnya klik pada Find Handle or DLL.
 2. Taip pemacu bagi storan USB tersebut dalam kotak Handle or DLL substring dan klik Search.
 3. Cari proses dan PID dalam kotak yang seterusnya.
 4. Cari fail-fail yang mempunyai huruf pemacu bagi storan USB tersebut.
 5. Klik kanan dan pilih Close Handle.
 6. Lakukan fungsi SAFELY REMOVE HARDWARE.

Cara keempat – Hanya untuk cakera keras luaran USB

Pergi ke pemacu storan USB tersebut, klik kanan dan pilih Properties. Pilih tab Hardware dan pilih jenis pemacu storan USB terbabit. Seterusnya klik Properties.

Pada tab General, pergi ke pilihan Device Usage. Seterusnya pilih Do not use this device (disable). Namun begitu, cara ini menyukarkan untuk kembali membaca cakera keras USB tersebut.

Bagi membolehkan komputer anda membaca kembali cakera keras luaran USB tersebut, pilih Enable pada fungsi Device usage. Ia boleh di buat dengan dwi klik ikon sambungan USB atau SAFELY REMOVE HARDWARE di bahagian bawah Windows, pergi ke storan USB tersebut dan pilih Propeties. Seterusnya pergi ke pilihan seperti yang dilakukan sebelum ini.

Boleh juga dengan pergi ke Start dan Run. Seterusnya taipkan, RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll dalam kotak tersebut.

Cara lain untuk disable fungsi pemacu storan USB tersebut, boleh pergi ke program Device Manager. Seterusnya klik ke Disk Drives dan klik kanan pada komponen pemacu storan tersebut. Pilih sama ada untuk DISABLE atau UNINSTALL. Seterusnya RESTART komputer dan cabut pemacu storan USB.

Sekiranya pilih DISABLE, perlu ENABLE kembali untuk membaca kembali pemacu storan USB. Bagi pilihan UNISTALL, perlu memasang kembali program driver peralatan tersebut.

Cara kelima.

 1. Buka program Computer Management.
 2. Pada bahagian Storage - Disk Management, klik kanan pada pemacu yang dikehendaki dan klik Offline.
 3. Laksanakan fungsi SAFELY REMOVE HARDWARE

Sekiranya cara-cara tersebut masih tidak berhasil, sila shut down komputer tersebut. Seterusnya, cabut pemacu storan USB dan hidupkan kembali komputer anda. Elakan mencabut pemacu storan USB secara terus ketika komputer sedang dihidupkan.

Lakukan juga pengimbasan virus, disk defragment dan scan disk bagi memastikan keadaan cakera keras luaran USB anda berada dalam keadaan yang baik.

Jawapan saya ini merangkumi peralatan-peralatan storan yang berasaskan kepada sambungan USB. Semoga bermanfaat.

UTusan Online

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.