Thursday, December 1, 2011

Terminologi IT: Julatan Jalur Lebar (Bandwidth Cap)

Julatan Jalur Lebar - Bandwidth Cap

Kadang kala pihak penyedia perkhidmatan internet menetapkan batasan jumlah atau saiz data yang boleh dihantar dan diterima oleh pengguna menerusi talian Internet.

Julat atau batasan ini dikenali sebagai Bandwidth Cap atau Julatan Jalur Lebar.

Sebagai contoh perkhidmatan Streamyx yang disediakan oleh pihak TM mempunyai saiz data yang berbeza untuk proses muat turun fail dan muat naik fail bergantung kepada jenis perkhidmatan.

Begitu juga dengan teknologi dailan modem atau dial-up modem yang mempunyai kelajuan hanya pada 56 kbps.

Harap memahami.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.