Monday, December 24, 2012

Bicara IT 2: Data besar: Gergasi baru teknologi maklumat. Majalah estidotmy. Utusan Malaysia. 29 Ogos 2012.

BIG DATA: Gergasi Baru daripada Dunia Teknologi Maklumat
Ketika zaman penggunaan sistem maklumat, data-data terhad kepada lingkungan sistem maklumat itu sendiri yang menggunakan sistem pangkalan data. Apabila keperluan untuk dapatkan data daripada pelbagai sumber sistem-sistem maklumat yang sedia ada, diwujudkan kaedah penyimpannya yang dikenali sebagai gudang data atau data warehouse. Ia bertujuan untuk mengumpul data-data yang diperlukan daripada pelbagai sumber. Seterusnya, wujud pula kaedah perlombangan data atau data mining untuk memilih data-data yang diperlukan sahaja daripada lombokan data yang banyak terutama daripada gudang data.Kini, data-data tidak lagi terhad kepada sistem pangkalan data atau sistem maklumat yang mengoperasikannya. Malah, data-data yang diperlukan juga ada yang tidak berstruktur seperti meta data, data-data yang diperolehi daripada fail-fail log seperti log web, data-data daripada sumber laman web sosial, blog, peranti elektronik seperti peranti RFID, Wi-Fi dan sebagainya.Saiz keseluruhan data-data ini sangat besar sehingga boleh mencapai kepada unit Terabait (TB), Pentabait (PB), Exabait (EB) atau Zettabait (ZB). Jadi, disebabkan saiz data-data ini terlalu besar sehinggakan kadang kala agak sukar untuk mejangkakan saiznya, ia dikenali sebagai Big Data atau Data Besar. Data besar ini bukan sahaja boleh diklasifikasikan ciri-cirinya dari segi saiz atau jumlahnya (volume) tetapi berdasarkan kepada kadar kelajuan aliran data (velocity) dan pelbagai jenis data atau variety.Kebanyakan data besar ini bertransaksi melalui talian internet sama ada berwayar atau tanpa wayar daripada pengguna akhir atau pelanggan ke organisasi. Jadi, organisasi perlu pastikan kemudahan infrastruktur untuk aliran data bagi data besar ini adalah terbaik. Sumber-sumber data besar ini berpunca daripada pelbagai jenis seperti web, peranti elektronik, telefon pintar dan sebagainya. Jadi, jenis data bagi data besar ini juga terdiri daripada pelbagai jenis data dan integrasi di antaranya perlu diambil perhatian. Biasanya antara format yang terbaik untuk mengintegrasikan data besar ini adalah format XML atau menggunakan aplikasi NoSQL, Hadoop dan lain-lain.Antara kelebihan utama kepada organisasi yang menjalankan proses analisa terhadap data besar ini adalah akan ada data atau maklumat penting yang tersirat akan diperolehi seperti pengaruh rakan-rakan terhadap seseorang pelanggan dan sebagainya. Data-data ini sangat mahal untuk diproses atau diperolehi daripada pihak ketiga dengan cara dapatan yang biasa. Dengan data-data yang diperolehi daripada para pelanggan bersama-sama dengan rakan-rakan mereka, pengiklanan boleh dibuat secara mengikut kehendak dan keperluan individu tertentu dan berkemungkinan akan membina satu jenis perniagaan yang lain.Di pihak industri teknologi maklumat, pihak penyedia penyelesaian masalah bagi data besar ini menyediakan tiga bentuk aplikasi iaitu secara perisian, perkakasan atau berasaskan awanan atau cloud. Bagi menentukan bentuk pelantar apa yang akan digunakan untuk menangani data besar ini, ia bergantung kepada data itu sendiri dari segi penempatannya, kerahsiaannya, keselamatannya dan perundangan.

Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira untuk menangani penggunaan data besar ini dalam sesebuah organisasi. Antaranya adalah seperti yang dibincangkan seterusnya.1. Isu-isu yang berkaitan dengan data besar dari segi kerahsiaan, keselamatan, perundangan dan implikasinya kepada sesebuah organisasi.2. Aplikasi data besar dan perkembangannya yang merangkumi segala-galanya daripada pemula data atau startups sesebuah perniagaan ditubuhkan untuk bidang media, kewartawanan, pendidikan, penyelidikan dan lain-lain. Produk data ini boleh ada bagi kesemua bidang perniagaan.3. Metodologi dan peralatan yang digunakan untuk menganalisa, memahami dan mengunakan data besar ini.4. Pemprosesan data besar iaitu segala tindakan yang dilakukan terhadap data seperti proses mencari, menyusun, dan menganalisis data yang membolehkan organisasi terus maju dan berinovasi.Penggunaan data besar akan menjadi asas utama persaingan dan pertumbuhan bagi sesebuah organisasi. Dari sudut pandang daya saing dan potensi nilai, semua organisasi perlu mengambil perhatian penting terhadap data besar ini. Dalam kebanyakan bidang perniagaan, para pesaing-pesaing perniagaan akan bersama-sama memanfaatkan kelebihan data besar ini. Ia akan menjadi satu strategi untuk pembaharuan, bersaing perkembangn dan menguasai nilai daripada maklumat yang mendalam sehingga yang terkini.Penggunaan data besar menjadi asas gelombang baru pertumbuhan produktiviti dan pertambahan bilangan pengguna. Sesebuah perniagaan yang menggunakan data besar mempunyai potensi untuk peningkatan keuntungan yang lebih tinggi. Data besar menawarkan manfaat yang besar kepada pengguna dan organisasi. Sebagai contoh, perniagaan yang menggunakan data peribadi-lokasi pengguna membolehkan para pengguna selesa dengan perkhidmatan yang dibeli dan seterusnya akan meningkatkan keuntungan bagi sesebuah organisasi perniagaan.Beberapa isu perlu ditangani untuk penggunaan data besar yang lebih berjaya. Dasar-dasar yang berkaitan dengan kerahsiaan, keselamatan, harta intelek dan liabiliti perlu ditangani dengan cekap bagi penggunaan data besar ini. Organisasi perlu mendapatkan pakar dan teknologi yang sesuai dengan keperluan organisasi. Disamping itu, struktur aliran kerja dan insentif untuk mengoptimumkan penggunaan data besar juga diperlukan.Capaian kepada data adalah suatu perkara kritikal yang memerlukan segala maklumat diintegrasi daripada pelbagai sumber data sama ada ia memerlukan pihak ketiga untuk menguruskannya atau ada insentif lain untuk perkara tersebut. Data besar merupakan gergasi daripada teknologi maklumat yang akan menggegarkan dunia dalam pelbagai bidang untuk persaingan perniagaan yang lebih sihat dan maju.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.