Monday, December 24, 2012

Sembang ICT 79: Laman web mesra telefon pintar. Utusan Malaysia. 9 Julai 2012.

Diskusi ICT 77
Syarikat kami mempunyai laman web. Walau bagaimana pun, ramai pengguna kami menggunakan telefon pintar untuk mencapai laman web tersebut. Bagaimanakah cara untuk menyediakan sesebuah laman web yang sedia dicapai daripada telefon pintar?Man Kuala, Ipoh.Pada hari ini, ramai pengguna menggunakan telefon pintar untuk mencapai perkhidmatan intenet. Capaian sesebuah laman web menerusi internet menggunakan telefon pintar kadang kala mempunyai masalah paparan atau tidak dapat dicapai kerana laman web yang dibangunkan itu hanya sesuai untuk dicapai menerusi komputer sahaja. Ini adalah kerana versi aplikasi pelayar web yang digunakan dalam telefon pintar dan komputer adalah berbeza. Disamping itu, keadaan skrin pada telefon pintar yang kecil memerlukan paparan dan capaian laman web yang sesuai.Bagi menyediakan sebuah laman web yang mesra telefon pintar, tidak perlu membangunkannya semula seandainya ia sudah ada. Jadi, ia memadai menggunakan aplikasi-aplikasi sedia ada yang sesuai untuk menukar laman web sedia ada kepada bentuk yang mesra telefon pintar atau mobile. Terdapat dua jenis aplikasi ini iaitu aplikasi yang berasaskan plug-ins atau pemalam dan aplikasi yang berasaskan atas talian.Bagi kategori aplikasi yang berasaskan pemalam, aplikasi yang digunakan akan berasaskan kepada aplikasi komputer yang digunakan untuk membangunkan sesebuah laman web tersebut seperti Wordpress, Joomla dan sebagainya. Sebagai contoh bagi aplikasi pembangunan web, Wordpress, terdapat beberapa aplikasi berasaskan pemalam yang boleh digunakan seperti seperti MobilePress dan Mippin. Aplikasi MobilePress boleh dicapai di alamat URL, http://wordpress.org/extend/plugins/mobilepress/ . Aplikasi Mippin boleh dicapai di alamat URL, http://wordpress.org/extend/plugins/mobilize-by-mippin/.Bagi kategori aplikasi yang berasaskan atas talian, terdapat banyak aplikasi-aplikasi yang boleh digunakan untuk menukar laman web sedia ada ke versi mesra telefon pintar seperti aplikasi Google Mobile Optimizer, MobiReady, DudaMobile dan lain-lain. Aplikasi Google Mobile Optimizer boleh dicapai di URL, http://www.howtogomo.com/. Aplikasi MobiReady boleh dicapai di alamat URL, http://mobiready.com/. Aplikasi DudaMobile boleh dicapai di URL, http://www.dudamobile.com/. Aplikasi MobiReady dan DudaMobile disediakan secara percuma untuk menyediakan laman web sedia kepada bentuk yang mesra telefon pintar.Penyediaan sesebuah laman web yang mesra telefon pintar untuk manfaat sesebuah organisasi adalah penting untuk hubungan dengan pengguna dan bakal pengguna. Namun begitu kandungannya mestilah sentiasa dikemas kini dan sentiasa selari dengan laman web untuk versi komputer biasa. Selamat mencuba.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.