Monday, December 24, 2012

Sembang ICT 77: Memilih browser selamat. 2 Julai 2012.

Diskusi ICT 76
Dikatakan bahawa banyak punca masalah keselamatan komputer bermula daripada penggunaan perisian browser yang tidak selamat. Bagaimana untuk kita menguji keselamatan perisian browser yang diguna pakai?Deen, Temangau.Terima kasih. Ya, ia memang benar kerana ia merupakan pintu utama yang membuka ruang di internet untuk sesiapa sahaja untuk cuba memasukinya. Ini menyebabkan sesetengah organisasi melarang penggunaan pelayar web keluaran tertentu kerana tahap keselamatannya amat rendah. Jadi, perkara paling utama adalah sentiasa mengemas kini aplikasi pelayar web atau web browser tersebut.Terdapat banyak aplikasi komputer yang boleh digunakan untuk membuat pengujian keselamatan terhadap aplikasi pelayar web. Namun begitu, disenaraikan beberapa aplikasi berasaskan web yang boleh digunakan untuk membuat pengujian keselamatan bagi sesebuah pelayar web.1. Scanit Browser Security Check - Ia boleh dicapai menerusi alamat URL, http://bcheck.scanit.be/bcheck/index.php. Ia berfungsi untuk menyemak aplikasi komputer yang berasaskan web termasuk pelayar web.2. Browserscope - Ia boleh dicapai menerusi alamat URL, http://www.browserscope.org/. Aplikasi ini antara yang terbaik kerana ia fokus untuk menguji keselamatan perlayar web sahaja.3. Qualys Browser Chechk - Ia boleh dicapai menerusi alamat URL, https://browsercheck.qualys.com/. Aplikasi ini atau plug-ins perlu dipasangkan terlebih dahulu kepada pelayar web yang hendak diuji.4. PC Flank - Ia boleh dicapai menerusi alamat URL, http://www.pcflank.com/browser_test1.htm. Ia melakukan pengujian keselamatan secara keseluruhan bagi komputer tersebut daripada sudut capaian dengan internet. Bagi pengujian keselamatan pelayar web, aplikasi ini cuba mengenal pasti sama ada sesebuah pelayar web tersebut berupaya menghantar keluar maklumat berkenaan dengan maklumat peribadi, lokasi dan maklumat terperinci berkenaan dengan syarikat pembekal perkhidmatan internet yang dilanggan.5. BrowserSPY.dk - Ia boleh dicapai menerusi alamat URL, http://browserspy.dk/. Ia melakukan pengujian-pengujian keselamatan yang biasa untuk sesebuah pelayar web dengan tambahan sebanyak 64 jenis pengujian. Namun begitu, ia tidak menyediakan sebarang cadangan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi setelah pengujian dibuat.Boleh mencuba kesemua atau mana-mana aplikasi pengujian pelayar web di internet untuk memastikan ke tahap mana keselamatan sesebuah pelayar web yang digunakan.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.