Monday, December 24, 2012

Sembang ICT 72: Masalah salin fail besar. Utusan Malaysia. 21 Mei 2012.

Diskusi ICT 71
Saya mempunyai masalah untuk menyalin fail yang bersaiz besar seperti fail bersaiz 9 GB ke dalam External Hard Disk yang bersaiz 500 GB walaupun ruang kosong masih banyak lagi. Namun begitu, fail-fail yang bersaiz kecil tidak mempunyai masalah untuk di salin ke dalamnya. Ralat yang keluar adalah ia mengatakan saiz ruangan dalam External Hard Disk tersebut tidak mencukupi. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini?Linda, Kuala Rompin.Terdapat banyak punca yang boleh menyebabkan masalah ini berlaku seperti serangan virus, sistem fail Windows bermasalah, cakera keras luaran yang bermasalah, fail yang hendak disalin itu bermasalah dan sebaainya. Namun begitu, berdasarkan kepada senario fail-fail yang bersaiz kecil tidak mempunyai masalah untuk disalin ke dalamnya, ia berkemungkinan masalah kekangan pada sistem fail yang digunakan.Ini kerana kebiasaan External Hard Disk atau cakera keras luaran atau storan USB yang dibeli sudah siap sedia diformat dengan format FAT32. Format FAT32 ini hanya boleh menerima maksimum saiz bagi sesebuah fail adalah 4GB sahaja. Jadi, sila tukar format fail cakera keras luaran itu kepada format fail NTFS.Ada dua cara untuk dapatkan format fail NTFS bagi cakera luaran tersebut iaitu format semula cakera luaran dengan format NTFS. Sebelum itu, pastikan segala data dibuat salinan pendua. Cara kedua adalah dengan cara menggunakan arahan convert seperti yang berikut:-convert volume: /FS:NTFSVolume adalah drive atau bahagian dalam sesebuah cakera seperti C:, D: dan lain-lain.Tidak perlu dibuat salinan pendua kepada data yang sedia ada di dalam cakera keras luaran tersebut tetapi tiada jaminan data akan selamat sekiranya berlaku masalah ketika proses convert itu dilakukan. Jadi, buat salinan pendua bagi data sedia ada sebagai sokongan.

No comments:

Post a Comment

Harap menggunakan bahasa yang berbudi tinggi dan terima kasih di atas komen anda.